Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti

LIKOVNE UMETNOSTI

Najsavremenije školovanje vizuelnih umetnika u regionu

U 21. veku vizuelna umetnost se razvila i prevazišla granice medija u kojima se umetnik izražava. Zbog toga su studije likovne umetnosti Akademije lepih umetnosti i multimedija posvećene individualnom razvoju budućih umetnika koji slobodno biraju izražajna sredstva i medije u kojima stvaraju.

Uspešnim završetkom ovog studijskog programa stiče se akademski naziv: diplomirani likovni umetnik.

Prijavi se »

likovne-umetnosti

Kome je namenjen odsek Likovne umetnosti?

Ako želite da razvijete svoj talenat za vizuelne umetnosti, na ovom odseku možete se baviti slikarstvom, vajarstvom, grafikom, ali i fotografijom, street artom, konceptualnom umetnošću, performansom i body artom, ilustracijom i stripom, primenjenim umetnostima, dizajnom i bilo kojom oblasti u umetnosti u skladu sa vašim senzibilitetom.

Drugim rečima, studije likovne umetnosti su namenjene onim studentima koji žele da se bave vizuelnim umetnostima u najširem smislu.

Digitalna znanja za savremene vizuelne umetnike

Umetnici našeg doba imaju jednu karakteristiku koja ih izdvaja od svih dosadašnjih umetničkih pravaca – oni stvaraju jednako u analognom i digitalnom formatu.

Savremena tehnologija koja svakim danom sve više napreduje otvara im nove mogućnosti i dozvoljava da eksperimentišu i budu potpuno drugačiji.

Zbog toga su im neophodna znanja iz oblasti savremenih tehnologija koja se stiču samo na najprestižnijim fakultetima, kao što je Akademija lepih umetnosti i multimedija.

U okviru digitalnih predmeta kao što su Informatika za umetnike, Kompjuterske veštine i Digitalna fotografija, imaćeš priliku da stekneš vrhunske veštine iz oblasti savremenih tehnologija. Predmeti su formirani tako da ti omoguće slobodno razvijanje veština, ali i da te nauče kako da ove alate iskoristiš na najbolji način i realizuješ sve svoje ideje.

Školovanje za umetnike koji će ostaviti trag

ZZZ2Remek-dela uvek govore o epohi u kojoj su nastala, bave se važnim društvenim temama i civilizacijskim težnjama. Zbog toga ona zauvek ostaju aktuelna.

Kako bi se i tvoji radovi jednog dana našli u najvećim muzejskim zbirkama ili privatnim kolekcijama, školovanje na ALUM-u omogućava ti da stekneš uvid u društveni kontekst današnjice kroz predmete kao što su Sociologija kulture, Psihologija, Pedagogija i Metodika nastave.

Pored toga, na ovim predmetima steći ćeš znanja koja su neophodna za rad u različitim institucijama kulture.

Multidisciplinarnost – osobina potrebna za uspeh na umetničkoj sceni

Osim likovne umetnosti, na Akademiji lepih umetnosti i multimedija postoje i studije dizajna, dramskih umetnosti i menadžmenta umetničke produkcije i medija. To predstavlja veliku prednost za sve vas koji želite da steknete multidisciplinarna znanja, jer u okviru izbornih predmeta možete da se usavršavate i formirate jedinstven sklop svoje profesionalne ličnosti.

Predmeti iz oblasti dizajna imaju veliku važnost u obrazovanju vizuelnih umetnika, jer im daju praktična znanja i veštine koje je moguće upotrebiti na bezbroj načina, a poznavanje Adobe i Autodesk softvera omogućava im da uspešno realizuju svaku ideju. Zbog toga se i na odseku Likovne umetnosti stiču digitalna znanja, a studenti vladaju veštinama rada u Adobe softverima kao što su Photoshop, Illustrator i drugi.

Odaberite one izborne predmete koji vas najviše zanimaju, kao što su: Vajanje, Mali crtež, Portfolio, Plakat, Informatika za umetnike i Scenografija, a profesori će vam pomoći da tokom interaktivne nastave još više usmerite svoja interesovanja u okviru te oblasti.

Želite da postanete nastavnik likovne kulture?

Ukoliko vam je potrebno usavršavanje kako biste postali nastavnik likovne kulture u osnovnoj ili srednjoj školi, Akademija lepih umetnosti i multimedija vam omogućava da steknete znanja i diplomu koja će vam to obezbediti.

Ako imate diplomu osnovnih studija (180 ESPB), možete da se upišete direktno na četvrtu godinu likovnih umetnosti, a nakon toga moći ćete da nastavite školovanje i steknete master diplomu.

Kako izgleda nastava?

Nastava na Akademiji lepih umetnosti i multimedija zasnovana je na principu aktivnog učenja i individualnog pristupa svakom studentu u odnosu na njegov talenat, senzibilitet, otvorenost, temperament i interesovanja.

Početni koraci studija zasnovani su na opservaciji živog modela, razumevanju anatomije čoveka, grafičkoj organizaciji prostora, tehnologiji crtačkih i slikarskih materijala i tehnika, upoznavanju sa razvojem umetnosti i osnovnim pretpostavkama za razumevanje umetnosti epohe.

Kasnije program ohrabruje studente da eksperimentišu sa formom, prostorom i bojom u cilju otkrivanja novih izražajnih mogućnosti i autentičnosti izraza kroz kritičko sagledavanje umetničkih pojava, kao i kroz praktičnu primenu stečenih znanja i veština na realnim umetničkim projektima.

Nastava iz umetničkih predmeta pored toga podrazumeva i česte posete izložbama i muzejima, a zainteresovani studenti mogu učestvovati i u programu stručne prakse.

planiprogramPLAN I PROGRAM ZA ODSEK LIKOVNE UMETOSTI POGLEDAJTE NA OVOM LINKU.

Sistem bodovanja

re-touhch copyU okviru svakog predmeta definisane su predispitne obaveze sa brojem poena koje nose i završni ispit na koji student obavezno mora da izađe.

Predispitne obaveze podrazumevaju prisustvo na nastavi, aktivnost na času, pregled radova, samostalni rad, seminarski rad, kolokvijum, test i drugo; mogu nositi najmanje 30, a najviše 70 poena. Uslov za izlazak na završni ispit jesu ispunjene predispitne obaveze.

Maksimalan broj poena koje student može osvojiti na predispitnim obavezama i završnom ispitu jeste 100 poena, što odgovara oceni 10 (deset).

Šta sve možete da radite nakon studija likovnih umetnosti?

Osim što ćete postati samostalni slobodni umetnik, nakon završetka ovog odseka na ALUM-u imate mogućnost da se bavite različitim umetničkim poslovima u skladu sa svojim afinitetima.

Moći ćete da se bavite svim vrstama štampe, dizajnom, a nakon master studija, moći ćete da postanete profesor likovnih umetnosti i posvetite se pedagogiji i prenošenju svojih znanja novim generacijama.

Šta dalje?

Nakon uspešnog završetka osnovnih studija koje traju 4 godine i nose (240 ESPB), imate priliku da nastavite svoje akademsko obrazovanje i da upišete master studije Likovne umetnosti – Slikarstvo koje traju 1 godinu i nose 60 ESPB, nakon kojih stičete potrebne kvalifikacije za upis doktorskih studija.

Nakon toga, na doktorskim studijama imate priliku da postanete kompletan umetnik koji ima najviše akademsko zvanje. Razvićete svoje umetničke koncepte do najvišeg nivoa i predstaviti ih kroz pisani rad i doktorsku izložbu.

Na vašem putu ka uspešnoj umetničkoj karijeri važno je da izaberete kvalitetno obrazovanje, jer od njega zavisi da li ćete razviti sve svoje potencijale. Ne pristajte na kompromise – tražite najbolje za sebe. Pridružite se sledećoj generaciji vrhunskih umetnika.

Prijavi se »

PROFESORI:   
Đorđe StanojevićRužica Bajić SinkevićSaša FilipovićMarina Crnogorac Dimitrijević
Vladimir JočićGordana BrkovićMihajlo MlinarZoran Todorović
Jelena StojanovićVesna DicićAleksandra PetkovićIrina Tomić
Svetlana Knežević LukićJasmina VuksanovićAngelina MilosavljevićŽana Bojović
Brankica Popović
Stefan ŽivkovićGoran Petrović
Danijela Vasilijević