Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti

Profesori


Crtanje i slikanje


Moderna i savremena umetnost, Kritička muzeologija


Klavijaturni instrumenti


Pedagoške nauke, Žičani instrumenti


Zidno slikarstvo, Crtanje i slikanje
Crtanje i slikanje


Dramske i audiovizuelne umetnosti


Komunikološke nauke


Umetnička produkcija i film


Kulturološke nauke; Marketing i menadžment u kulturi i umetnosti.Dramske umetnosti


Scenske kretnje, nastavni predmet Scenske igre


Opšteobrazovne studije, predmet Psihologija.


Crtanje i slikanjeUmetnička produkcija


Istorija umetnosti


Unutrašnja arhitektura


Unutrašnja arhitektura.


Unutrašnja arhitektura


Marina Crnogorac Dimitrijević


Grafičke komunikacije


Crtanje i slikanje

Unutrašnja arhitektura


Dizajn komunikacija


Unutrašnja arhitektura i konstrukcije


Unutrašnja arhitektura


Crtanje i slikanje

Istorija umetnosti i antropologija


Unutrašnja arhitektura


Grafički dizajn