Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti

MASTER STUDIJE DRAMSKIH UMETNOSTI – GLUME

Prvi korak ka internacionalnoj karijeri glumca

Studenti diplomskih (master) studija Akademije lepih umetnosti i multimedija na odseku Dramske umetnosti – Gluma produbljuju svoja teorijska i praktična znanja u oblasti dramske i audio-vizuelne umetnosti.

Po završetku školovanja na ovom odseku master studija moći ćete da zauzmete samostalan, kreativan i kritički pristup prema svojoj profesiji – glumi, ali i prema pedagoškom i umetničko-istraživačkom radu u oblasti dramske umetnosti.

Završetkom studijskog programa stiče se akademski naziv: diplomirani audio-vizuelni umetnik – master sa naznakom drugog nivoa akademskih studija.

Prijavi se »

Gluma-Akademija

Zbog čega je važno da upišete master studije dramskih umetnosti – glume?

Gluma se danas ne svodi samo na pozorište i film već se prožima kroz različite oblike javnih nastupa, medija, pedagoškog rada i učešća na kulturno-umetničkoj sceni. Zbog toga je na Akademiji lepih umetnosti i multimedija kreiran program koji odgovara zahtevima savremenih težnji dramskih umetnosti.

Uz to, ovo je jedinstvena prilika da ispunite sve uslove koji su potrebni kako biste započeli svoju internacionalnu karijeru. To ćete postići slušanjem predmeta i polaganjem ispita na engleskom jeziku, a samim tim razvijaćete uloge na ovom stranom jeziku kao da vam je maternji.

Uspešnim završetkom studijskog programa stiče se akademski naziv: diplomirani audio-vizuelni umetnik – master, sa naznakom drugog nivoa akademskih studija.

Šta dobijate na master studijama dramskih umetnosti – glume?

 • Diplomu master studija i 120 ESPB poena.
 • Praksu u klasičnom i avangardnom pozorištu.
 • Praksu na filmskim i televizijskim snimanjima.
 • Rad sa najpoznatijim rediteljima, glumcima i producentima.
 • Mentora i individualni pristup podučavanju.
 • Mogućnost rada u najistaknutijim obrazovnim institucijama.
 • Slušanje i polaganje ispita na engleskom jeziku.
 • Online učenje.
 • Prostor za vežbu i multimedijalnu opremu.
 • Besplatne konsultacije.
 • Učešće na internacionalnim umetničkim kolonijama i projektima.

Priprema za internacionalnu karijeru

Jedan od osnovnih izražajnih sredstava svakog glumca je jezik koji govori. Kako biste započeli svoju internacionalnu karijeru, potrebno je da ovladate engleskim jezikom i naučite kako da ga koristite u ulogama koje dobijete na prirodan i autentičan način.

Zbog toga na master programu Akademije lepih umetnosti i multimedija određene predmete slušate i polažete upravo na engleskom jeziku i učite kako da ga u svom poslu koristite na profesionalan način.

Zahvaljujući tome, moći ćete da učestvujete na audicijama širom sveta i da dobijate uloge u internacionalnim pozorištima, filmovima, poslove u medijima i freelance angažmane.

Kako upisati master studije Dramske umetnosti – Gluma?

Na diplomske akademske studije Dramske umetnosti – Gluma mogu se upisati svi studenti koji su na osnovnim studijama ostvarili najmanju prosečnu ocenu 8,5.

Studenti koji imaju nižu prosečnu ocenu polažu diferencijalni ispit.

Mentori su studentima svoje klase uvek na raspolaganju, kako bi odgovorili na sva njihova pitanja i pomogli im u profesionalnom usavršavanju.

Diplomirani dramski i audio-vizuelni umetnik nakon prve godine master studija

Nakon prve godine master studija dramskih umetnosti – glume (60 ESPB) imate mogućnost da dobijete diplomu i zvanje: diplomirani dramski i audio-vizuelni umetnik.

Odluku da li ćete nastaviti školovanje na narednoj godini studija i dobiti zvanje mastera, možete doneti u svakom trenutku i nastaviti svoje usavršavanje.

Program koji će vas dovesti do uspeha

Cilj diplomskih (master) studija dramskih umetnosti – glume je da predavanjima, razgovorima, praktičnim vežbama i istraživačkim radom upozna studenta sa različitim naprednim glumačkim tehnikama, pravcima, pristupima, metodama, žanrovima i medijima i tehnologijama, kako bi mogao samostalno, kreativno, analitički, kritički i sa samopouzdanjem da realizuje buduće glumačke, istraživačke, pedagoške, kritičke i umetničke zadatke.

planiprogramPLAN I PROGRAM ZA MASTER STUDIJE DRAMSKIH UMETNOSTI POGLEDAJTE NA OVOM LINKU.

 

Sama glumačka umetnost i veština su u okviru ovog studijskog programa razložene na nekoliko teorijskih i stručnih odnosno teorijsko-umetničkih celina kroz tri različita pristupa glumi:

 • Klasično pozorište
 • Avangardno pozorište
 • Gluma za film i televiziju

U program master studija uključeni su i učestali javni nastupi studenata, kako bi nakon završetka master programa imali izgrađen portfolio sa mnogo uspešno realizovanih projekata iza sebe.

Prijavi se »

PROFESORI:  
Vida OgnjenovićBožidar ĐurovićPetar Grujičić
Saša MilićBiljana ĐurovićMarina Bukvički
Ana ŽivanovićJasmina Vuksanović
Žana Bojović